Посмотрите ка ребята тут лисички

Загадка про бледную поганку.

Посмотрите-ка, ребята:
Тут — лисички, там — опята,
Ну, а это, на полянке,
Ядовитые…

Ответ на загадку: Поганки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Посмотрите ка ребята тут лисички