Шерстка мягонька да коготок остер

Загадка про кошку.

Шерстка мягонька,
Да коготок остер.

Ответ на загадку: Кошка

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Шерстка мягонька да коготок остер